Z histórie

vodavlny.jpg
Hľadáme cesty, aj vyšliapavame ... Na dobrej vlne.

Z histórie

Výskumnú agentúru Krajinka sme založili pred viac ako desaťročím s cieľom poskytovať služby v oblasti sociálneho výskumu, prieskumu trhu a vzťahov s verejnosťou. S hrdosťou z dobre odvedenej práce pre klientov, aj cieľové skupiny, stále robíme toto remeslo.

Odborné zázemie agentúry tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami z predošlého pôsobenia v prieskume trhu, marketingu, reklame, občianskych iniciatívach, akademických kruhoch, na politickej scéne. Boli súčasťou odborných tímov - vo firmách, vládnych kabinetoch, štátnych úradoch, politických stranách či neziskových organizáciách.

Krajinka prešla svojim vývinom podobne ako sa odvíja niekoľkoročná cesta krajinou, v ktorej žijú ľudia. Na tejto ceste sme popisovali ľudí, či boli z mesta, vidieka, žili v paneláku alebo na horách, ženy – muži, mladí – starší – deti, s rôznym vzdelaním a profesijným zameraním. Učili sme sa popisovať a interpretovať to, čo ľudia robia, čo a či si myslia... Lebo toto zaujímalo všetkých našich klientov. Nech išlo o zákaznícku spokojnosť a preferenciu, kvalitu služieb a produktov, potenciál na trhu, kvalitu demokracie či štátnej administratívy, alebo kvalitu života – vzdelávania - zdravia, rozvoj obce - firmy, či rôzne politiky.

1.mája 2017